Allmänna villkor

för privatanvändare (v. 2021.1)

Villkorens tillämplighet 

Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) gäller för privatanvändares nyttjande av Ugglos digitala läs- och språkutvecklande tjänst Ugglo (eller sådant annat varumärke som den kan ha från tid till annan) (”Tjänsten”) som Ugglo Utbildning AB (”Ugglo) tillhandahåller till kunden.

 

Tjänsten

Privatanvändare kan få tillgång till Ugglo genom att registrera ett konto via Ugglos hemsida (www.ugglo.se). De första 14 dagarna är gratis ("Testperioden"). För att aktivera Testperioden och få tillgång till Tjänsten behöver användaren först lägga till en betalningsmetod. Ugglo kan komma att förändra vilka titlar som ingår i utbudet från tid till annan.

 

Nyttjanderätt

Böcker, illustrationer, logotyper, bilder m.m. i Tjänsten och på webbsidan ugglo.se tillhör Ugglo, våra leverantörer, samarbetspartners, författare och/eller illustratörer och får inte användas eller laddas ned utan Ugglos tillstånd. Mjukvara och källkod som ingår i Tjänsten ägs av Ugglo och varken upplåts eller säljs till kunden som enbart har en icke-exklusiv rätt att använda Tjänsten under licensperioden. Inga böcker eller illustrationer får kopieras eller reproduceras av kunden, annat än vad som följer av tvingande lag.

Begränsning av ansvar

Ugglo ansvarar inte för någon indirekt skada som kunden drabbas av eller för någon händelse som ligger utanför Ugglos kontroll och som Ugglo inte skäligen kunde ha förutsett eller undvikit. Eventuellt krav från kunden måste framställas senast fyra månader från den dag som kunden fått, eller borde fått, kännedom om det förhållandet som kunden anser vara skadeståndsgrundande. Storleken på kravet ska inte överstiga vad kunden har betalat till Ugglo för Tjänsten.

 

Pris och betalning

Användaren har full tillgång till Ugglo under Testperioden. När Testperioden är slut övergår kontot i en betald prenumeration om användaren inte har sagt upp abonnemanget dessförinnan. Aktuellt pris framgår på Ugglos hemsida och är angivet inkl. moms. Ugglo har rätt att justera priserna årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Konsumentprisindex (KPI).

Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller tills vidare. Uppsägning sker genom att användaren loggar in på https://accounts.ugglo.se och väljer att avsluta abonnemanget. Part kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Vid Avtalets upphörande upphör Kundens tillgång till Tjänsten.
 

Presentkort​

Du kan betala för ditt abonnemang genom att lösa in ett presentkort. Om du i så fall vill fortsätta med abonnemanget efter att den period löpt ut som betalats med presentkortet måste du lösa in ytterligare presentkort eller registrera uppgifter som möjliggör betalning enligt någon av de metoder som anges på nextory.se. Presentkort löses in genom att du skapar ett konto och sedan mejlar presentkort@ugglo.se med koden på ditt presentkort. Ett presentkort är giltigt för inlösen i 12 månader. 

 

Ångerrätt

Du accepterar att ångerrätten går förlorad och inte längre gäller om du under ångerfristen börjar streama eller ladda ner någon bok som omfattas av abonnemanget. 

Övrigt

Ugglo äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Dessa villkor styrs av svensk rätt.

GDPR

Här kan du läsa Ugglos integritetspolicy.

footer-bg2.png