Photo of student using Ugglo

Läsning är nyckeln till kunskap

Upptäck Ugglos språk- och läsutvecklande digitala tjänster från förskola till gymnasiet

 

Digitala verktyg anpassade efter hur barn och ungdomar lär sig bäst

Ugglo förskola är ett flerspråkigt verktyg för förskolan som väcker läslust, bidrar till bättre språkutveckling och en mer jämlik förskola.

ugglo-forskola_edited.jpg

Ugglo skola är ett läsutvecklande verktyg för F-9 som väcker läslust och ger särskilt stöd till elever som är i behov av det. 

ugglo-skola_edited.jpg

Ugglo kunskap är ett läsutvecklande och kunskapsbaserat verktyg för elever i högstadiet till gymnasiet med särskild fokus på fakta och källkritik. 

foto_klassrum_edited.jpg

Tiotusentals lärare jobbar mot målen i läroplanen med Ugglo

”Ugglo hjälper eleverna att komma in i lärandet samt ger dem motivation och lust att läsa mer"

Ellenore Ålin

Lärare

”Eleverna älskar Ugglo! Det blir ett otroligt lugn och det är härligt att alla kan klara av det"

Sandra

Lärare

”Våra lärare vittnar om att läslusten har ökat bland samtliga våra elever, även de som tidigare inte velat läsa"

Lotta Hultgren

Bitr. rektor

Jag märker att både läslusten och  läsförståelsen har ökat hos mina elever, och vi har lyft elevernas kunskapsnivå"

Marie-Louise Bäckström, lärare

footer-bg2.png