Photo of student using Ugglo

Läsning är nyckeln till kunskap

Upptäck Ugglos språk- och läsutvecklande digitala tjänster från förskola till gymnasiet

 

Digitala verktyg anpassade efter hur barn och ungdomar lär sig bäst

Ugglo förskola är ett flerspråkigt verktyg för förskolan som väcker läslust, bidrar till bättre språkutveckling och en mer jämlik förskola.

Ugglo skola är ett läsutvecklande verktyg för F-9 som väcker läslust och ger särskilt stöd till elever som är i behov av det. 

Ugglo kunskap är ett läsutvecklande och kunskapsbaserat verktyg för elever i högstadiet till gymnasiet med särskild fokus på fakta och källkritik. 

foto_klassrum_edited.jpg

Tiotusentals lärare jobbar mot målen i läroplanen med Ugglo

"För oss var Ugglo en räddning när vårt skolbibliotek stängdes pga renovering och uppdatering i systemet. Nu har biblioteket öppnat igen men många väljer fortfarande Ugglo framför fysisk bok."

Annika Björk, lärare Engelska skolan

“Ugglo stärker läslusten, läsförståelsen och glädjen att JAG KAN OCKSÅ.”

Emma, lärare, Gotland

Aktuellt

footer-bg2.png