Integritetspolicy

Ugglo Utbildning AB (559123-5477) ("Ugglo") tar din integritet på största allvar. Vi är måna om att det alltid finns ett berättigat syfte med behandlingen och att det sker i enlighet med gällande regelverk. Här tar vi upp i vilken utsträckning, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som användare har.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Förskolor och skolor

I samband med att du skapar ett lärarkonto via vår hemsida (https://www.ugglo.se) ber vi dig om din e-postadress, den fungerar som ditt användarnamn. Vi lagrar också ditt för- och efternamn och namnet på den skola du arbetar på. Som utgångspunkt lagrar vi inga personuppgifter som rör barn och elever. Du som lärare har dock möjlighet att skapa individulla profiler för barnen genom verktyget "Ugglo Klassrum" (https://klassrum.ugglo.se). Vi rekommenderar i dessa fall att du endast anger förnamn och inte efternamn, alternativt skapar anonymiserade profiler som "elev 1", "elev 2", "elev 3" osv.

 

Ugglo lagrar i förekommande fall även namn och kontaktuppgifter till beställaren, t.ex. ett namn, e-post och fakturaadress. Detta gör vi för att kunna administrera avtalsfrågor som löptider och betalningar.

Privatanvändare

När du skapar ett konto för privatpersoner via vår hemsida ber vi dig om din e-postadress, den fungerar som ditt användarnamn. Vi lagrar inga personuppgifter om dina barn. I samband med att du registrerar en betalningsmetod lämnar du genom vårt användargränssnitt betalkortsuppgifter eller kreditkortsuppgifter till vår betalningsleverantör Mondido. För dessa personuppgifter har Mondido ett personuppgiftsansvar gentemot dig som användare.

Varför lagrar vi uppgifter?

Ändamålet med att lagra och behandla namn och kontaktuppgifter till beställaren är att:

  • fullgöra vårt avtal med dig, användaren,

  • leverera Tjänsten,

  • i förekommande fall skicka information om Tjänstens innehåll, pris, nyhetsbrev samt erbjudanden till kunden, och

  • i övrigt fullgöra Ugglos skyldigheter enligt lag.

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Våra IT- och systemleverantör vilka tillhandahåller drift för våra system och molntjänster kan komma att ha åtkomst till dina personuppgifter. All data lagras i Sverige eller i EU.

Överföring av personuppgifter till tredje land

 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom Sverige eller EU/EES. Överföring till tredje land ska inte förekomma.

Hur länge lagrar vi uppgifter?

 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om ett kundförhållande upphör kommer vi en tid därefter gallra/avidentifiera uppgifterna.

 

Vilka rättigheter har du som användare?

 

Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter som Ugglo registrerat och behandlar om dig. På din begäran kommer vi att skyndsamt lämna ut och/eller radera dina personuppgifter om du begär det. En sådan begäran kan skickas till gdpr@ugglo.se eller företagets adress (Renstiernas gata 25, 116 31 Stockholm). För att skydda dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig.

Hör gärna av dig om du har några frågor rörande denna policy.​

Vänliga hälsningar,

Ugglo-teamet