Integritetspolicy

För användare i förskola och skola - v. 2019.1

Välkommen till Ugglo! Vi är mycket glada över att du vill använda Ugglos digitala språkutvecklande verktyg. Vi tycker inte om långa och krångliga villkor, men tar här upp några grundläggande saker som är bra att känna till, samt informerar dig om i vilken utsträckning, hur och varför och vilka rättigheter du har när Ugglo behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter lagrar Ugglo?

 

I samband med att du skapar ett lärarkonto på https://klassrum.ugglo.se ("Ugglo Klassrum") lagrar vi din e-postadress. Den fungerar som ditt användarnamn. Vi lagrar också ditt för- och efternamn, samt namnet på den skola du arbetar på. Om du vill har du möjlighet att skapa individulla "elevprofiler" genom att logga in i Ugglo Klassrum och skapa ett klassrum och sedan lägga till elever. Vi rekommenderar i dessa fall att man endast anger förnamn och i förekommande fall en initial, men inte efternamn.

 

Ugglo lagrar även namn och kontaktuppgifter till beställaren hos kunden, t.ex. ett namn, e-post och fakturaadress.

 

Varför lagrar vi uppgifter?

 

Ändamålet med att lagra och behandla namn och kontaktuppgifter till beställaren är att:

  • fullgöra vårt avtal med dig, användaren,

  • leverera Tjänsten,

  • i förekommande fall skicka information om Tjänstens innehåll, pris, nyhetsbrev samt erbjudanden till kunden, och

  • i övrigt fullgöra Ugglos skyldigheter enligt lag.

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Våra IT- och systemleverantör vilka tillhandahåller drift för våra system och molntjänster kan komma att ha åtkomst till dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge lagrar vi uppgifter?

 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om ett kundförhållande upphör kommer vi att därefter gallra/avidentifiera uppgifterna.

 

Vilka rättigheter har du som användare?

 

Användaren har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter som Ugglo registrerat och behandlat om denne. På begäran av den registrerade ska Ugglo därför (skyndsamt) lämna ut och/eller radera personuppgifterna om användaren på dennes begäran. En sådan begäran kan skickas till info@ugglo.se eller företags adress (angiven nedan). För att skydda dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig.

Hör gärna av dig om du har några frågor rörande denna policy.

Vänliga hälsningar,

Ugglo-teamet

__________________

Ugglo Utbildning AB

559123-5477

Renstiernas gata 25

116 31 Stockholm

e-post: info@ugglo.se

072-734 33 33