keyboard-616492_1280_edited.jpg

GDPR

Personlig integritet

Vi tar våra användares personliga integritet på största allvar och välkomnar GDPR-lagstiftningen och de krav som den ställer på oss som leverantör till utbildningssektorn. Vi är dedikerade till att säkerställa att vi uppfyller alla våra skyldigheter enligt gällande regler och till att vara transparenta i hur vi använder våra kunders och användares personuppgifter i vår verksamhet.

¨Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i Ugglos integritetspolicy

Säker data

En av våra viktigaste uppgifter är att skydda våra användares data från att hamna i obehöriga händer. För att säkerställa det jobbar vi med välrenommerade underleverantörer som är kända för att ha säkra och pålitliga system.

 

All data lagras på servrar i Sverige eller EU. Våra egna system säkerhetstestas och utvärderas löpande.   
 

PUB-avtal

Vi ingår regelbundet personuppgiftsbiträdesavtal ("PUB-avtal") med huvudmän som är kunder eller utvärderar våra digitala tjänster. Genom PUB-avtalet behåller den personuppgiftsansvariga kontrollen över uppgifterna och klargör hur behandlingen ska ske och personuppgiftsbiträdets ansvar tydliggörs.

 

Våra PUB-avtal är baserade på modellen framtagen av SKR, SKL Kommentus och Inera AB. Du kan läsa mer om den på SKR:s hemsida.

 

Är din organisation i behov av att ingå ett PUB-avtal med Ugglo? Kontakta gdpr@ugglo.se så hjälper vi till med att få ett avtal på plats.

footer-bg2.png