Därför är läsning viktigt för barn

De flesta föräldrar vet att barnens läsförmåga är en avgörande faktor för hur väl de kommer att lyckas i skolan, arbetet och rent av i livet i allmänhet. Det finns mycket forskning som visar på fördelarna med läsning tidigt. En undersökning visar att högläsning redan från 3-4 månaders ålder förbättrar språk- och kommunikationsförmågan redan från åtta månaders ålder. Som förälder är det möjligt att öka barnens möjligheter till framgång genom att främja läsning tidigt i livet.


Nedan är några skäl till varför läsning är så viktigt.


Stöttar kognitiv utveckling

Kognitiv utveckling är uppkomsten av förmågan att minnas, förstå, analysera, jämföra och lösa problem. Ju mer vi läser för våra barn, desto mer växer deras ordförråd och förståelse för världen runt omkring dem. För att hänga med i berättelsen behöver barnen lära sig att snabbt ta till sig och förstå ny information. Det är en färdighet som följer med dem genom hela livet.


Förbättrat minne och koncentrationsförmåga

När ditt barn har fått en favoritbok som han eller hon vill lyssna på om och om igen är det ett tecken på att de minns berättelsen och vad som händer i den. Små barn har ofta svårt att sitta still och fokusera. När de sitter och lyssnar en längre tidsperiod är det ett tecken på att de har utvecklat koncentrationsförmågan. Ett gott minne och god koncentrationsförmåga är viktiga kognitiva förmågor för att lyckas i skolan.


Bättre resultat i skolan

Studier visar att barn som har blivit lästa för i tidig ålder har ett betydligt större ordförråd än barn som inte har blivit lästa för i tidig ålder. En sjuttonåring som läst/lyssnat till texter regelbundet under sitt liv har ungefär 50.000-70.000 ord i sitt ordförråd. En som inte har gjort det har ungefär 15.000-17.000 ord. Enligt professorerna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg behöver en vuxen ha ett ordförråd på ungefär 50.000 ord för att klara av sitt dagliga liv, hänga med i nyhetssändningar, förstå normal tidningstext och andra instruktioner och texter som vi stöter på i vardagen.


Redan vid sju års ålder kan skillnaden vara stor, vilket innebär att barn som läser och lyssnar till texter regelbundet får ett försprång redan från första skolåret. När barnen känner att de hänger med på lektionerna och klarar av uppgifterna ger det en positiv spiral. De flesta av oss känner igen oss i att det som man är bra på också blir roligt.


Förbättrad kreativ förmåga

Många tror att kreativitet är en medfödd förmåga som barn antingen har eller inte har, men i själva verket är det en förmåga som i allra högsta grad kan utvecklas. Kreativitet är inte heller begränsat till områden som musik och konst utan också värdefullt i naturvetenskapliga ämnen och för social och emotionell intelligens. Genom att läsa utforskar barn nya koncept, idéer och världar. En studie fann att de elever som lade mer tid på att läsa fick högre poäng på ett kreativitetstest. Och visst är det talande att många beskriver själva läsupplevelsen som en resa som börjar på första sidan och slutar på den sista.


Av Jens Malmqvist

--------------------------------------

Hundratusentals barn läser, lyssnar och lär med Ugglos lärande bibliotek med e-böcker och ljudböcker. Läsning gör skillnad. Ge ditt barn ett försprång - skapa ett konto och testa fritt i 14 dagar.footer-bg2.png