E-böcker med ljud ett kraftfullt stöd för dyslektiker

Att läsa texter med stöd av berättarröster fungerar som ett utmärkt hjälpmedel för elever med dyslexi. Här utvecklar vi varför.

  • Underlättar avkodningsprocessen. Att läsa en text och samtidigt lyssna på den minskar klyftan mellan att avkoda ett ord och förstå dess innebörd för barn med dyslexi. Genom att ta in information både visuellt och auditivt kan vi stärka ordförståelsen, vokabulären och läsförståelseförmågan.

  • Skapar engagemang med mänskliga berättarröster. Att lyssna på en ljudbok som har en mekanisk eller monoton berättarröst upplever de flesta som påfrestande. Tankarna vandrar snart iväg och engagemanget blir lågt. Det finns dessutom mer eller mindre bra mänskliga inläsare och därför är det viktigt att inläsaren klarar av att uppfatta nyanser i texten och verkligen fånga läsarens uppmärksamhet. Skickliga berättarröster skapar engagemang och gör det roligare att läsa och lära.

  • Stärker självförtroendet och självkänslan. Det är lätt hänt att elever som ligger efter i läsningen tappar självförtroende och hamnar i en negativ spiral där läsning associeras med något som är tråkigt och negativt. Eleven riskerar att känna sig otillräcklig jämfört med andra elever. Forskning visar att elever med svag läsförmåga och upprepade misslyckanden tenderar att läsa mindre och mindre, något som brukas kallas för Matteus-effekten. En undersökning med 11-16-åringar visade att ljudböcker har potential att stärka självkänslan. Undersökningen genomfördes på så sätt att en grupp fick ljudböcker och en annan grupp fick fortsätta läsa pappersböcker. I slutet av undersökningen visade gruppen med ljudböcker bl.a. bättre läsförmåga och ökat självförtroende. Med hjälp av ljudet blir det lättare för eleven att ta till sig texter på samma nivå som andra elever. Det har en positiv inverkan på självförtroendet och skapar ett positivt förhållningssätt till läsning.

  • Skapar motivation och kärlek till böcker och läsning. Att förlora sig i en god bok är en fantastisk upplevelse och många minns böcker som förändrade dem och hur de såg på världen. Med hjälp av ljud kan den som kämpar med avkodningsprocessen njuta av samma berättelser som sina klasskamrater och bygga upp ett intresse för böcker och läsning som förhoppningsvis följer dem livet ut. Det är viktigt att börja läsa i tid men heller aldrig för sent att börja.

 

Ugglos digitala bibliotek med e-böcker med ljud är särskilt anpassat för barn och ungdomar. Här finns ett unikt urval av bilderböcker, faktaböcker, lättlästa böcker och ungdomsromaner samlade i samma tjänst. Föräldrar kan testa kostnadsfritt i 14 dagar och lärare kan registrera sig för ett lärarkonto.

footer-bg2.png