Helsingborgs stad satsar på likvärdighet och kunskapsutveckling med Ugglo


Efter att ha utvärderat Ugglo och andra tjänster under vårterminen har Helsingborg stad valt att teckna ett avtal med Ugglo som innebär att alla elever i Helsingborgs kommunala grundskolor kommer att få tillgång till Ugglo Skola från höstterminen 2020."Vi är mycket glada över att kunna ge alla elever i grundskolan i Helsingborgs stad möjlighet att använda Ugglo som ett sätt att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Vi ser redan efter ett halvår positiva effekter på elevernas förhållningssätt till läsning och intresse av att ta till sig kunskap", säger Lolitha Nilsson, verksamhetschef Helsingborg stad.


"Det känns fantastiskt roligt att så många kommuner väljer att satsa på likvärdighet och kunskap med Ugglo och vi är särskilt stolta över att få leverera Ugglo Skola till fler än 10.000 elever i Helsingborg. Vi fortsätter att jobba hårt för att göra utbildning roligare för eleverna och arbetet lättare för lärarna", kommenterar Nils Ohlsén, vd på Ugglo.

footer-bg2.png