Kan ljudböcker ge bättre engagemang och resultat i klassrummet?

Barn som har blivit lästa för regelbundet i tidig ålder börjar första året i skolan med ett större ordförråd och ett rejält försprång jämfört med andra barn som inte har haft den förmånen. Det är därmed extra viktigt att de barn som inte har kommit i kontakt med böcker och läsning tidigare får de verktyg de behöver för att komma ikapp.

En amerikansk undersökning fann bland annat i intervjuer med elever och lärare att i huvudsak tre barriärer stod i vägen för en positiv läsupplevelse i klassrummet:

  1. Brist på arbetsro

  2. "Tråkigt" urval av böcker

  3. För svår läsnivå

Det är inte svårt att föreställa sig det ovanstående. Så hur kan e-böcker som stöd av uppläsning underlätta?


Brist på arbetsro, där det förekommer, är ett problem som inte låter sig lösas enkelt. Men i den enskilda lässtunden kan gör det stor skillnad att eleverna får ta på sig ett par hörlurar som stänger ute omvärlden medans ögonen får vandra ostört över texten. De flesta vuxna känner nog igen sig i hur rofyllt det kan vara att lyssna på en ljudbok, musik eller podcast.


Urvalet av böcker har länge varit en resursfråga. Skolan har råd att köpa in ett visst antal fysiska böcker och skolbiblioteket har ett begränsat antal exemplar av samma bok, och att låna böcker därifrån förutsätter viss tid och planering. Med ett digitalt bibliotek kan alla, om man så vill, läsa samma bok eller helt olika. Urvalet är brett och det går snabbt och enkelt att hitta nya engagerande böcker som passar varje elevs specifika intresse. Något vi ofta hör på Ugglo är att det är viktigt att berättarrösterna är bra och engagerande för att eleverna inte ska tappa intresset.


Att läsnivån varierar bland eleverna känner alla lärare igen. Kanske behöver någon elev en lättläst bok medan en annan behöver ta sig an en större utmaning för att inte bli uttråkad. Med ett digitalt bibliotek med ett brett spektrum av böcker på alla tänkbara läsnivåer finns det något för alla oavsett vilka förkunskaper man har. Att eleverna känner att de klarar av uppgifterna de får är viktigt för att bygga upp deras självförtroende och skapa positiva erfarenheter kopplat till läsning.


Vad är dina tankar om detta? Hör gärna av dig till oss och berätta om dina erfarenheter.

 

Ugglos digitala bibliotek används av hundratusentals barn och elever och tusentals lärare över hela Sverige. Lärare kan skapa ett kostnadsfritt prova-på-konto på bara tre minuter.
footer-bg2.png