Lyckad distansundervisning med Ugglo i högstadiet

Johanna Dagemark är lärare i en årskurs 7 på Fridaskolan i Mölnlycke. På grund av pandemin har Johanna och hennes kollegor blivit tvungna att övergå till undervisning på distans, vilket inneburit att de snabbt behövt ställa om till att jobba mer digitalt än tidigare. Vi bad Johanna berätta mer om hur Ugglo har fungerat i distansundervisningen.

Johanna Dagemark, högstadielärare

Hur har ni jobbat digitalt med Ugglo?

- "Jag har precis avslutat ett läsprojekt med mina elever som gått ut på att vi gemensamt läst boken Hockey, bänkvärmare och bögar i Ugglo från jullovet till februarilovet. Eleverna har skrivit läsloggar med reflektioner efter varje kapitel, jobbat i samtalsgrupper om 4-5 personer, läst högt för varandra och haft diskussioner runt vissa frågor. Mötena har skett digitalt och eleverna har spelat in dem så att jag har kunnat se dem i efterhand. Sedan har vi avslutat med ett prov på distans. Det har fungerat jättebra."


På vilket sätt har Ugglo varit en tillgång?

- "I och med att vi använde Ugglo kunde alla läsa samma bok, istället för att vara begränsade av att det bara finns ett visst antal exemplar på skolbiblioteket. Just den här boken passade väldigt bra eftersom den innehåll något för alla - sport, kärlek och identitet. Att man både kan läsa och lyssna i Ugglo är en tillgång; det underlättar verkligen för elever som har läs-/skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Av eleverna var det ungefär lika många som föredrog att läsa själva, läsa och lyssna samtidigt och bara lyssna. Många elever tyckte att det var bra att det gick att anpassa läshastigheten till en nivå som passade för dem."


Lovisa, 7:e-klassare på Fridaskolan

När det var fint väder lät Johanna eleverna ta en promenad och bara lyssna på boken. Det var skön omväxling eftersom det blir väldigt mycket tid framför datorn när undervisningen sker på distans. Lovisa, en av Johannas elever, berättar: "Att kombinera en promenad där man får frisk luft och samtidigt lyssna på ljudbok fungerade väldigt bra för mig. Det gjorde även att jag höll mig pigg och hade lättare för att ta in information på resterande lektioner under skoldagen. Boken vi läste i Ugglo var bra, den har hjälpt mig att förstå hur mycket mobbning och hat kan påverka en människa."


Förutom det här läsprojektet har klassen också haft nytta av de lättlästa böckerna på engelska från Nypon förlag. På måndagar får eleverna läsa fritt vad de vill, och många väljer Ugglo. "Nästa bok som klassen ska läsa gemensamt är Alex Dogboy. Det ser vi fram emot", säger Johanna.


Text av Jens Malmqvist, Ugglo

______________________________


Ugglo är en språk- och läsutvecklande tjänst för hela grundskolan. Alla lärare kan skapa ett lärarkonto och få en kostnadsfri demoperiod genom att gå in på www.ugglo.se.

footer-bg2.png