Nytt digitalt verktyg ska vända trenden att barn och ungdomar läser mindre

Ugglo Utbildning släpper ett nytt verktyg för elever från mellanstadiet till gymnasiet. Det nya pedagogiska verktyget, som vi kallar Ugglo Kunskap, samlar i sin enkelhet utvalda texter från välkända populärvetenskapliga källor och kombinerar dessa med professionella röstinläsningar och reflektionsfrågor.


Verktyget är byggt för att alla elever ska kunna lyssna, lära och läsa på ett lustfyllt sätt. ”Våra pedagogiska utvecklare, med bakgrund såväl inom läraryrket som med specialpedagogiska kompetenser, har tagit med sig sina erfarenheter av att arbeta i skolan och vet vad som efterfrågas i verksamheten”, säger Eva, pedagogisk ansvarig på Ugglo.


”För lärare, speciallärare och specialpedagoger kommer Ugglo Kunskap kunna minska tiden för förberedelser och planering och ge större utrymme för kvalitativ undervisning och till att stötta enskilda elever i deras läs- och lärutveckling oavsett nivå.”

Enligt Eva har svensk skola, när det kommer till att arbeta med faktatexter, länge varit uppbyggd kring ensidigt visuell inlärning. ”Tack vare de nya tekniska möjligheter som nu finns kan de elever som har behov av alternativa metoder få det. I grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas med sin utbildning”, säger Eva.


Ett stort antal kommuner har anmält sig för att utvärdera Ugglo Kunskap när tjänsten släpps i oktober. För mer information, kontakta Nils Ohlsén, nils@ugglo.se, vd för Ugglo.

footer-bg2.png