Så använder vi Ugglo i klassrummet

den 31 oktober 2019 -


Ugglo i klassrummet

Genom läsning öppnas nya dörrar till olika världar och upplevelser. Alla eleverna i klassen ser fram emot lässtunderna, även de som tidigare inte velat ta sig an böcker eller de som har svårt att avkoda.

Skillnaden nu är att vi har börjat använda Ugglo. Detta digitala bibliotek passar alla oavsett läsnivå. Ugglo erbjuder många olika titlar i olika genrer och på olika nivåer. Eleverna läser antingen böckerna digitalt eller lyssnar på böckerna. Detta är ett fantastiskt komplement till fysiska böcker och har ökat läslusten i mitt klassrum. Appen är enkel att logga in i och även de yngre eleverna kan göra det utan hjälp.Hur vi arbetar med Ugglo

Till en början introducerar jag olika böcker för eleverna och tillsammans tittar vi på vilka titlar som finns i utbudet. Sedan arbetar vi framförallt med:

● Enskild läsning

● Högläsning och boksamtal

● Läsgrupper


Enskild läsning

Eleverna efterfrågar mer och mer läsning och lyssning av böcker. Alla eleverna längtar dagligen till läsning. Det har bidragit till att eleverna periodvis får starta varje morgon med Ugglo. De får också under dagen när de arbetat klart med ett moment välja Ugglo som ett eget val. En bonus är också att eleverna har blivit inspirerade av all bokläsning och vill själva skriva och hitta på egna berättelser.


Högläsning och boksamtal

Vid högläsning och boksamtal har vi boken på storbild så att alla eleverna tydligt kan se bilderna i boken. Vi bläddrar i boken, läser rubrikerna till olika kapitel, tittar på bilder i boken och fundera på vad texten kommer att handla om. På detta sätt hjälper jag eleverna med förförståelsen.


Läsgrupper

När eleverna arbetar i läsgrupper inleder de med att prata om boken i sin grupp innan läsningen påbörjas. Indelningen av läsgrupper har skett på olika sätt. Ibland gör vi grupper med 4-5 elever i varje grupp. Vid andra tillfällen kan de vara fler eller färre som läser och samtalar kring samma bok. Fördelen med Ugglo och ett digitalt bibliotek är att många elever kan läsa eller lyssna på samma bok samtidigt.


Text av Carolina Sundkvist, lågstadielärare, Vallentuna kommun


footer-bg2.png