Så läser vi i förskolan/skolan

den 26 april 2018 -


Av de 50 mest lästa böckerna i Ugglo sedan årsskiftet har 44 ljud. Trenden att vi lyssnar mer och mer på böcker fortsätter och ökar särskilt inom kategorin barnböcker.


Till skillnad från vanliga ljudböcker kombinerar Ugglo ljud och bild. Det finns forskning som visar att ju fler sinnen vi stimulerar, desto bättre blir språkinlärningen.


Vi på Ugglo märker också att det är inläsningar med dramaturgi och inlevelse som fungerar bäst. Det är så mycket annat som gör anspråk på barnens uppmärksamhet, olika appar och spel. I den här konkurrensen måste upplevelsen att läsa en bok bli bättre, och det gör vi genom att ha riktigt skickliga inläsare som fångar barnens uppmärksamhet och stimulerar deras fantasi.


Det är också tydligt att böcker med "karaoke-funktion", alltså att texten markeras i takt med att den blir uppläst, är populärt bland yngre läsare som fortfarande jobbar med att "knäcka läskoden".


Något annat som märks är en ökad efterfrågan bland kommunerna efter böcker med stöd för TAKK (tecken som alternativ kommunikationsform). TAKK kan både ersätta talat språk för barn som har hörselnedsättning, och fungera som ett stöd för barn som behöver extra stöd i språkutvecklingen. Att Ugglo inledde ett samarbete med ett förlag som distribuerar TAKK-böcker beror att förfrågan kom från flera p


edagoger som använder Ugglo.


Vi i Ugglo är oerhört tacksamma för den feedback vi får från våra användare, och har vid flera tillfällen inlett nya samarbeten och tagit in böcker på nya språk i Ugglo efter tips om det, t.ex. Pippi Långstrump på minoritetsspråket meänkieli i samarbete med Lumio förlag i Tornedalen.


Fortsätt gärna att komma med tips om hur vi kan utveckla Ugglo.footer-bg2.png