Ugglo ett stöd i läs- och språkutvecklingen på Fittjaskolan

Hej Amina, lärare i en förskoleklass på Fittjaskolan i Botkyrka! Vi fick en chans att ställa några frågor till henne om hur hon använder Ugglo i sin undervisning.

Amina Dhahir, lärare

Hur använder du Ugglo?

- ”Vi har 10 minuter fri läsning varje dag och då öppnar eleverna genast upp Ugglo och börjar läsa och lyssna. Vissa elever behöver stöttning i läsningen medan andra klarar det på egen hand. Vi pratar om vad de har läst och de får skriva bokrecensioner.


- "Eftersom det är en förskoleklass skriver de flesta bokens titel och ritar sedan en viktig karaktär eller händelse/miljö från boken. Alla gör sitt bästa utifrån deras förmåga och jag tycker att det är viktigt att alla får uppmuntran och positiv feedback. Vi har många olika nivåer i klassen och jobbar mycket med differentiering."


- "Ibland sitter de två-och-två och diskuterar med varandra. Förra terminen hade jag en elev som läste så mycket som 200 böcker i Ugglo - hon älskade det.”


- ”Eleverna läser dessutom minst 20 minuter efter skolan varje dag. Föräldrarna tycker att det är svårt att hitta böcker som är pedagogiska och intressanta för barnen så det har varit en stor hjälp att ha tillgång till Ugglo. Föräldrarna vet att det är viktigt eftersom en väldigt stor del av barnens ordförråd kommer från läsningen. ”


På vilket sätt har Ugglo varit en tillgång i undervisningen?

- ”På Fittjaskolan har vi många elever som är nyanlända och bara pratar bara sitt modersmål hemma, så därför har vi extra fokus på svenskan i skolan. De fina berättarrösterna i Ugglo hjälper eleverna att lära sig språket. Det är också praktiskt att man kan justera läshastigheten efter varje elevs lästempo. Det stora utbudet av böcker innebär att det finns något att läsa som intresserar varje elev. Jag ser fram emot att följa deras utveckling med Ugglo hela vägen från förskoleklass till fjärdeklass.”

Tack Amina!


_____________________


Upptäck Ugglos tusentals digitala ljudböcker med färdiga läsförståelsefrågor. Skapa ditt kostnadsfria lärarkonto på www.ugglo.se.

footer-bg2.png