Ugglo skapar läsglädje i Erikas klass

Hej Erika Svensson, lärare i en årskurs 2 i Hällestad skola i Finspångs kommun! Erikas elever är flitliga läsare och lyssnare i Ugglo och vi fick ställa några frågor till henne om hur hon jobbar med Ugglo i sitt klassrum.

Erika Svensson i hennes klassrum
Erika Svensson, lärare

Varför använder du Ugglo?

-- Ugglo har verkligen skapat läsglädje i klassrummet. När vi har lässtund och eleverna själva får välja vad de vill läsa tar de ofta fram Ugglo. Eleverna gillar att det finns så mycket att välja på. Det är vanligtvis svårt att få tag på så många fysiska exemplar av en bok men nu kan alla läsa samma bok samtidigt.


-- Något som också är väldigt bra är att elever som kämpar med läsningen kan välja en enklare bok utan att klasskamraterna ser vilken bok han eller hon har valt. När man lånar en bok på biblioteket blir det tydligt vilka som klarar av att läsa tjockare, svårare böcker och vilka som inte kan det. Elever som kämpar med läsningen kan också med hjälp av uppläsningsfunktionen ta sig an en svårare bok än vad de annars hade klarat av. De lyssnar på någon sida och sedan läser de någon sida.


Hur brukar du använda Ugglo?

-- Oftast läser eleverna själva men ibland använder vi storbildsskärmen och läser tillsammans. När vi jobbar med läsförståelse väljer jag ut några böcker med olika svårighetsgrader och skickar dem till hela klassen, sedan går vi tillsammans igenom hur mycket text det är i varje bok på storbildsskärmen innan de väljer vilken av böckerna de vill läsa på egen hand.


Elev jobbar med läsförståelse i Ugglo

Vad tycker du om den nya läsförståelsefunktionen?

-- Det sparar mycket tid att ha läsförståelsefrågor färdigt och att jag snabbt kan komma åt elevernas svar. Det är precis lagom med 5-6 frågor i taget för dem. Jättebra!


Vad läser eleverna helst om de får välja själva?

Eleverna tycker faktaböckerna är väldigt spännande och särskilt de som handlar om djur.


Tack Erika!

Ugglo skola används av tusentals lärare i förskolor och skolor över hela Sverige. Skapa ett kostnadsfritt lärarkonto idag på www.ugglo.se.


footer-bg2.png