Skepptuna skola: så här använder vi Ugglo

En liten skola med läsning i fokus

Skepptuna skola är en liten naturskönt belägen F-6-skola i Sigtuna kommun ca 2 mil utanför Märsta som tidigt började använda Ugglo Skola i sin undervisning. I mellanstadiet har samtliga elever en egen iPad och i de lägre klasserna har ungefär vartannat barn en iPad eller tillgång till Chromebooks. 

 

Att böckerna har inlästa berättarröster har varit värdefullt, bland annat eftersom det gjort att man kan använda sig av Ugglo i stationsundervisningen. Det har dessutom inneburit att pedagogerna fått lite mer tid över till att sitta med elever i behov av särskild stöd, förklarar Lotta Hultgren, biträdande rektor på skolan.

Lotta Hultgren, rektor

Ökad läslust bland eleverna

 

Eleverna har använt Ugglo för att läsa och lyssna på ett stort utbud av böcker och sedan skrivit läsjournaler, läsdagböcker, resuméer och boktips till varandra, vilket alltsammans har bidragit till att skapa ett större intresse för böcker och läsning bland eleverna på skolan. Man har också skapat bokcirklar där elever som ligger på samma läsnivå kan läsa, lyssna och dela med sig av sina erfarenheter av samma bok. 

 

“Våra pedagoger vittnar om att läslusten har ökat bland samtliga våra elever, även de som tidigare inte velat läsa, och när barnen får välja fritt väljer de att läsa i Ugglo”, berättar Lotta. 

Ett digitalt bibliotek i fickan

 

Att skolan ligger en bit ifrån staden har också varit en faktor till att Ugglo har varit uppskattat. 

 

“Eftersom vi på vår skola har svårt att med kommunala färdmedel ta oss till de kommunala biblioteken samt att vi, på grund av, vår trångboddhet inte har möjlighet till ett gemensamt fysiskt skolbibliotek, har Ugglo varit en fantastisk tillgång”, avslutar Lotta. 

Prenumerera på Ugglos nyhetsbrev
arrow&v
google-play-download-se.png

Ugglo Utbildning AB

org. nr. 559123-5477

Renstiernas gata 25

116 31 Stockholm

support@ugglo.se

© 2017-2020 Ugglo Utbildning AB