laptop-bakgrundsbild.jpg

SSO-integration

Varför Single Sign On?

Med Single Sign On (förkortas ofta "SSO") kan användaren logga in i flera olika system med en enda inloggning. För användaren innebär det mindre tid åt att hålla reda på inloggningsuppgifter och behöva logga in på nytt varje gång en tjänst tas i bruk. Färre användaruppgifter och lösenord innebär säkrare system som är bättre anpassade för att möta dagens högt ställda krav på säkerhet och hantering av personuppgifter. Det innebär också mindre administration i form av att lägga till och ta bort behörigheter för administratörer, lärare och elever som börjar och slutar i organisationen. Kort sagt, det finns många fördelar med att använda en SSO-lösning.

Vilka system har Ugglo stöd för?

Ugglo samarbetar med och kan integrera mot leverantörer och system som Skolfederationen, Skolon, Office 365/Microsoft Teams, Google Classroom med flera. Vi kan även erbjuda skräddarsydda lösningar helt utifrån era behov som kommun och/eller fristående huvudman. 

Vill ni påbörja en integration?

Kontakta support@ugglo.se så går vår integrationsexpert tillsammans med er igenom hur vi bäst löser integrationen mellan Ugglos tjänster och era system för användarhantering.

skolfederation-logo-featured.png
google-classroom-logo-300x232.png
skolon-logo-x2.png
0_JRF0LSQDfsosMbjh.png
footer-bg2.png